Resurse Umane

Intocmirea contractelor individuale de munca

Intocmirea actelor aditionale la contractele individuale de munca

Intocmirea Registrului general de evidenta a salariatilor

Intocmirea adeverintelor de salariu

Intocmirea notelor de lichidare pentru personalul beneficiarului

Consultanta privind salarizarea.

Copyright © All right reserved.